VYLETA-BUS.CZ

Naše vnitrostátní a mezinárodní služby

Svozy a rozvozy z firemních, sportovních a společenských akcí

Svozy a rozvozy zaměstnanců do firem

Doprava pro školy – výlety, plavání, divadla

Doprava pro obce, sportovní oddíly a jiné objednatele – výlety, cesty do divadla apod.

Svozy a rozvozy po více místech po České republice k nástupním stanovištím autobusů cestovních kanceláří mířícím na zahraniční zájezdy

V případě volné kapacity jako nárazová posila pro jiné dopravce v případě poruchy